Commissies

Evangelisatiecommissie ‘DGGD’
Het doel van de evangelisatiecommissie Dienend Getuigen, Getuigend Dienen is het coördineren van alle evangelisatieactiviteiten, alsmede het toerusten van de gemeenteleden daarvoor. De commissie organiseert het verspreiden van het evangelie d.m.v. media, het verzorgen van mondelinge en schriftelijke Bijbelcursussen en kinderevangelisatie. Verder heeft de commissie als doel om Gods Woord in woord en daad dichterbij de buurtbewoners te brengen. Zij organiseert hiervoor koffieochtenden, diners rond Kerst en Pasen en probeert door het leggen van contacten ook praktische hulp te bieden.
Contact:
Dhr. D.L. van Buren
DGGD@cgkalphen.nl

Zendingscommissie
De zendingscommissie brengt zendingswerk onder de aandacht van de gemeente. Ondersteuning van zendingswerk vanuit de gemeente vindt plaats in het kader van een concreet zendingsproject in Burundi.
Tevens ondersteunt de gemeente twee adoptiekinderen.
Contact:
Mevr. D.J. van Eijk – Vermeij
0172-412044

Commissie van Beheer
De commissie van beheer heeft als doel het beheren van de gebouwen. Zij draagt zorg voor onderhoudswerkzaamheden.
Contact:
Dhr. T.C. Slinger
CommissieVanBeheer@cgkalphen.nl

Commissie Steen voor Steen
De commissie Steen voor Steen ontplooit activiteiten om gelden te verzamelen ten behoeve van het onderhoud en de aflossing van het kerkgebouw.
Contact:
Dhr. M. den Butter
steenvoorsteen@cgkalphen.nl