Diaconaat

Praktische Diaconale hulpverlening

Ook in deze tijd is diaconaat nodig, zowel op financiëel als op immateriëel vlak, in de vorm van hulp aan eenzamen, gezinnen waar de moeder uitvalt door ziekte, bejaarden, minder validen, langdurig zieken of jongeren in crisissituaties. De Praktische Diaconale Hulpverlening (PDH) probeert met behulp van gemeenteleden en in nauwe samenwerking met de diaconie deze nood in eigen gemeente enigszins te lenigen. In het reglement voor de PDH is opgenomen om welke hulp het gaat.
Er is een aantal coördinatoren benoemd, die tevens als meldpunt dienen. Dit zijn voor de achtereenvolgende onderwerpen:

WMO / overige zorgtaken
Mevr. T.G. Aarsen-Romijn
Vondelstraat 4
2406 XH Alphen aan den Rijn
0172-532710
Vervoer
Mevr. E.M. den Breejen-Terlouw
Broekhorst 69
2402 MJ  Alphen aan den Rijn
0172-240312.
Overige zorgtaken
Mevr. P.J. van Middelkoop-Troost
Wegastraat 42
2401 HL Alphen aan den Rijn
0172-785683
Bezoeken
Mevr. E.A.M. Romijn-Hoogenboom
Paltrokmolen 15
2406 JR Alphen aan den Rijn
0172-473248

Stichting Vervoer
Vanuit de diaconie en in samenwerking met de PDH is de Stichting Vervoer opgericht om middelen te verzamelen en beschikbaar te stellen om gemeenteleden te vervoeren. Meer informatie over doelgroep en werkwijze staat vermeld in het reglement van de Stichting Vervoer. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL76RABO0104860731 ten name van Stichting Vervoer te Boskoop.

Het jaarverslag van de Stichting kunt u hier vinden.