Verenigingen

Jeugdvereniging -16 ‘Kleine Kracht’
De jeugdvereniging -16 vergadert eenmaal per twee weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.Contact:
Leendert Oppelaar
min16@cgkalphen.nl
min16.cgkalphen.nl
Jeugdvereniging +16 ‘Prediker 12 : 1a’
De jeugdvereniging +16 vergadert eenmaal per twee weken op zaterdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.Contact:
Adriaan Rademaker
plus16@cgkalphen.nl
plus16.cgkalphen.nl
Bijbelkring 21+
De Bijbelkring 21+ is bedoeld voor leden ouder dan 21 jaar en komt éénmaal per maand bijeen.
Contact:
Dhr. J.D.J. van der Wilt
0172-471512
Bijbelkring 35+
De Bijbelkring 35+ is bedoeld voor leden ouder dan 35 jaar en vergadert éénmaal per maand.
Contact:
Ds. A. Hoekman
predikant@cgkalphen.nl
Vrouwenvereniging ‘Ruth’
De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Contact:
Mevr. M. Nobel-Vreeken
0172-472500
Ouderenmiddagen
Elke maand, als regel op de laatste donderdag van de maand, wordt een ouderenmiddag gehouden. De ouderenmiddagen beginnen om 15.00 uur.
Zondagsschoolvereniging ‘Uw Koninkrijk Kome’
De zondagschool wordt aansluitend aan de morgendienst gehouden om 11.15 uur. Wanneer er bediening van het Heilig Avondmaal is, op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, de zondag na Kerst en in de maanden juli en augustus vindt er geen zondagschool plaats.Contact:
Dhr. J. Rijfers
johanenangelique@kliksafe.nl
Koren
De het gemengde koor ‘Soli Deo Gloria’ repeteert iedere maandag van 20.00 tot 22.00 uur.
Contact: Christel Bals
zangverenigingen@cgkalphen.nl

Het kinderkoor ‘Cantica Nova’ repeteert iedere maandag van 18.45 tot 19.30 uur.
Contact: Liesbeth Beukens canticanova@cgkalphen.nl

Alle repetities vinden plaats in de grote zaal van het kerkgebouw.