Commissies

Evangelisatiecommissie ‘DGGD’
Het doel van de evangelisatiecommissie Dienend Getuigen, Getuigend Dienen is het coördineren van alle evangelisatieactiviteiten, alsmede het toerusten van de gemeenteleden daarvoor. De commissie organiseert het verspreiden van het evangelie d.m.v. media, het verzorgen van mondelinge en schriftelijke Bijbelcursussen en kinderevangelisatie. Verder heeft de commissie als doel om Gods Woord in woord en daad dichterbij de buurtbewoners te brengen. Zij organiseert hiervoor koffieochtenden, diners rond Kerst en Pasen en probeert door het leggen van contacten ook praktische hulp te bieden.
Contact:
Dhr. D.L. van Buren
DGGD@cgkalphen.nl

Commissie van Beheer
De commissie van beheer heeft als doel het beheren van de gebouwen. Zij draagt zorg voor onderhoudswerkzaamheden.
Contact:
Dhr. S.R. Roos
CommissieVanBeheer@cgkalphen.nl

Commissie Steen voor Steen
De commissie Steen voor Steen ontplooit activiteiten om gelden te verzamelen ten behoeve van het onderhoud en de aflossing van het kerkgebouw.
Contact:
Dhr. M.J. Roos
steenvoorsteen@cgkalphen.nl