Contact

Predikant
Ds. W.J. van Gent
Vijverstraat 3
2405 BW Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-754581
E-mail: predikant@cgkalphen.nl

Ouderlingen
Voorzitter:
Dhr. J.H. Buys
E-mail: voorzitter@cgkalphen.nl

Scriba:
Dhr. P.J. Vergeer
E-mail: scriba@cgkalphen.nl

Diakenen
Penningmeester diaconie:
Dhr. P.H. Middelkoop
e-mail: penningmeester@cgkalphen.nl
Bank: NL85 RABO 0391 6991 72
T.n.v. penm. Diaconie

Jeugdambtsdrager:
Dhr. F.C. Rademaker
E-mail: ja@cgkalphen.nl

Kerkgebouw
Opstandingskerk
Prinses Marijkestraat 69
2404 BB Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-474300

Koster
Dhr. G.L. van der Leede

Penningmeester
Dhr. J.M. Goedegebuure
Bank: NL40RABO 0391 6312 09
Giro: NL44 INGB 0000 7715 42
t.n.v. Penm. Chr Ger.Kerk

Consulent
Drs. W.L. van der Staaij
E-mail: predikant@cgkscheveningen.nl