Sacramenten

Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in principe éénmaal in de maand in de middagdienst bediend. Een doopaanvraag vindt plaats tijdens een kerkenraadsvergadering die aan de gemeente bekend wordt gemaakt. De doopzitting begint om 20.30 uur en beide ouders worden zo mogelijk verwacht. Tijdens de doopaanvraag wordt door de kerkenraad met de ouders gesproken over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop.

 

 

 

 

 

 

Heilig Avondmaal
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar in de gemeente bediend en wel in de maanden maart, juni, september en december. Voorafgaand aan de zondag van de avondmaalsbediening vindt een week van voorbereiding tot het Heilig Avondmaal plaats.