Uitleg

Elke zondag komt de gemeente tweemaal samen in een eredienst waarin de prediking centraal staat. De diensten worden gehouden om 9.30 uur en om 16.30 uur in de Opstandingskerk aan de Prinses Marijkestraat te Alphen aan den Rijn. Op Eerste Kerstdag komt de gemeente samen als op zondag. Op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag komt de gemeente éénmaal samen in een ochtenddienst om 9.30 uur. Op Goede Vrijdag en op de Oudejaarsdag is er een avonddienst die om 19.30 uur begint.

De biddag voor gewas en arbeid wordt in principe gehouden op de tweede woensdag in maart; de dankdag op de eerste woensdag in november. Op de bid- en dankdagen houden we tweemaal een kerkdienst: om 9.30 uur en 19.30 uur. In de periode tussen de dankdag en de biddag wordt er eens per twee weken op de woensdagavond een Bijbellezing gehouden. De aanvang van deze diensten is om 19.30 uur.

In de diensten gaat in principe de eigen predikant voor. Daarnaast is het mogelijk dat een gastpredikant van elders voorgaat, of dat er door een ouderling een preek gelezen wordt.

Van alle kerkdiensten wordt een opname gemaakt die te downloaden zijn van deze website.

De liturgie van de erediensten is verder uitgelegd in een folder. Voor kinderen is een kerkboekje gemaakt dat bedoeld is om hen meer bij de dienst te betrekken, en dat als leidraad kan dienen om de dienst in het gezin na te bespreken.