Verenigingen

Jeugdvereniging -16 ‘Kleine Kracht’
De jeugdvereniging -16 vergadert eenmaal per twee weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Contact:
Jurrian Boerefijn
min16@cgkalphen.nl
Jeugdvereniging +16 ‘Prediker 12 : 1a’
De jeugdvereniging +16 vergadert eenmaal per twee weken op zaterdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
Contact:
Adriaan Rademaker
plus16@cgkalphen.nl
Bijbelkring 21+
De Bijbelkring 21+ is bedoeld voor leden ouder dan 21 jaar en komt éénmaal per maand bijeen.
Contact:
Dhr. P.J. Vergeer
pjvergeer@cgkalphen.nl
Vrouwenvereniging ‘Ruth’
De vrouwenvereniging vergadert eenmaal per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Contact:
Mevr. M. van der Wilt-Van Iperen
mavanderwilt@gmail.com
Zondagsschoolvereniging ‘Uw Koninkrijk Kome’
De zondagschool wordt aansluitend aan de morgendienst gehouden om 11.15 uur. Wanneer er bediening van het Heilig Avondmaal is, op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, de zondag na Kerst en in de maanden juli en augustus vindt er geen zondagschool plaats.
Contact:
Dhr. M.J. Aarnoudse
mjaarnoudse@cgkalphen.nl
Ouderenmiddagen
Elke maand, als regel op de laatste donderdag van de maand, wordt een ouderenmiddag gehouden. De ouderenmiddagen beginnen om 15.00 uur.
Contact:
Dhr. L. Rodenburg
l.rodenburg59@gmail.com
Bijbelkring 35+
De Bijbelkring 35+ is bedoeld voor leden ouder dan 35 jaar en
vergadert éénmaal per maand.
Contact:
Fam. R. Vletter
r.vletter@filternet.nl