Wie zijn wij?

De Christelijke Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn is een gemeente die verlangt om te leven in overeenstemming met de Bijbel. De Bijbel aanvaarden we als het onfeilbare Woord van God. Daarbij stemmen we in met de belijdenissen van de vroeg-christelijke kerk (de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de gereformeerde belijdenissen (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels). Onze gemeente telt ruim 300 leden.